International competition "Young Virtuosos" - Международен конкурс "Млади Виптуози"


Краен срок за подаване на документите 15 март 2023. Резултата от предварителната видеоселекция ще се публикуват на 5 април 2023.           Международен конкурс Mлади виртуози 2023 ЛИДИЯ КУТЕВА посветен на 100-години от рождението на голямата българска клавирна педагожка ЛИДИЯ КУТЕВА (1923-2004)                                                                                     
          

The deadline for submitting documents is March 15, 2023. The results of the video pre-selection will be published on April 5, 2023.           International Competition Young Virtuosos 2023 LIDIYA KOUTEVA dedicated to the 100th anniversary of the birth of the great Bulgarian piano pedagogue LIDIYA KOUTEVA (1923-2004)