НАГРАДЕН ФОНД: КАМЕРНА МУЗИКА Група I: 1-ва награда 1500 ЛВ., 2-ра награда 1250 ЛВ., 3-та награда 1000 ЛВ., КАМЕРНА МУЗИКА Група II:1-ва награда 4000 ЛВ., 2-ра награда3000 ЛВ., 3-та награда 2000 ЛВ., КОМПОЗИЦИЯ:1-ва награда 4000 ЛВ., 2-ра награда 3000 ЛВ., 3-та награда 2000 ЛВ.,Специални награди:Специална награда на Европейския съюз на младежките музикални конкурси - EMCY, за изключителни постижения.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС "МЛАДИ ВИРТУОЗИ 2018"

III. Репертоар

Камерна музика
Група I – до 19 години – средна възраст на състава.
I тур
Концертна програма по избор на кандидатите с времетраене до 20 минути.
II тур
Концертна програма по избор на кандидатите с времетраене до 30 минути – с творби различни от представените на I тур.

Група II – до 31 години – средна възраст на състава.
I тур
Концертна програма по избор на кандидатите с времетраене до 30 минути
II тур
Концертна програма по избор на кандидатите с времетраене до 50 минути – с творби различни от представените на I тур.

Композиция
До 35 години – родени след 1.01.1983
Една или повече творби за солов инструмент или камерен ансамбъл до 5 души изпълнители написани в последните пет години.
Творбите следва да бъдат изпращани само в PDF формат на e-mail на секретариата на конкурса на адрес:
composition@yvcompetition.org
и
young_virtuosos@abv.bg
не по късно от ПОНЕДЕЛНИК 1 ОКТОМВРИ 2018 г.

IV. Конкурсна програма, жури, награди

1. Работата на журито се организира по предварително представени написани правила, съставени от Организационния комитет в съответствие със Стандартите на Европейския съюз на младежките музикални конкурси – EMCY.
1.1. Редът за явяване на кандидатите се определя след теглене на жребий.
1.2. Участници, които пропуснат да се явят по определения ред, се дисквалифицират.
1.3. За всяка една категория се избира специално международно жури, съставено от именити музиканти и творци.
1.3.1. Журито е съставено от признати експерти в съответната дисциплина, инструмент или група от инструменти включени в конкурса.
1.3.2. Журито на всяка една категория е съставено от минимум 5 члена.
1.3.3. Поне 3-ма от членовете на журито следва да нямат ученици участници в конкурса.
1.3.4. Членовете на международното жури представляват различни институции от различни страни по света.
1.3.5. Членовете на журито вземат своите решения независимо един от друг с тайно гласуване.
1.3.6. Член на журито няма право да гласува за свои ученици или за участници, с които е работил през последните 12 месеца.
1.3.7. Членовете на журито нямат право да обсъждат участниците преди приключването на тайното гласуване.
1.3.8. Гласуването се осъществява в писмен вид.
1.3.9. По време на туровете на конкурса участниците се оценяват по точкова система, от 1 до 25.
1.3.10. До следващ тур се допускат участниците, получили не по-малко от 18 точки (средна оценка).
1.3.11. Специален Секретар, назначен от Организационният комитет ще осигури анонимността на участниците в категория Композиция. Само Специалният секретар има право да разкрие и оповести на Журито имената на спечелилите композитори.
1.4. Наградите се присъждат от журито на всяка категория, въз основа представянето на участниците по време на конкурса.
1.5. Решенията на журито са окончателни и неоспорими.
1.6. Във всички специалности на Конкурса се присъждат по три награди и лауреатски диплом.
1.7. Организационният комитет запазва правото си да включва допълнителни награди към всяка една категория, които се присъждат от журито на съответната категория. 1.8. Организационният комитет запазва правото си да включва специални награди към всяка категория или за целия конкурс, които се присъждат от учредителя им или от специално

5.1. НАГРАДИ
НАГРАДЕН ФОНД

КАМЕРНА МУЗИКА

Група I – до 19 години – средна възраст на състава.
1-ва награда 1500 лв.
2-ра награда 1250 лв.
3-та награда 1000 лв.

Група II – до 31 години – средна възраст на състава.
1-ва награда 4000 лв.
2-ра награда 3000 лв.
3-та награда 2000 лв.

КОМПОЗИЦИЯ
до 35 години
1-ва награда 4000 лв.
2-ра награда 3000 лв.
3-та награда 2000 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:
Специална награда на Европейския съюз на младежките музикални конкурси – EMCY за изключителни постижения.

V. НАСТАНЯВАНЕ
Организационният комитет осигурява резервация за хотел (70 лв. на ден) по предварителна заявка на участниците. 50% от дължимата сума за нощувки се внася с регистрационната такса. Банковите документи се прилагат към документите за записване.
Повече информация и за контакти:
youngvirtuosos@danteatravel.com

VI. Формуляр за записване
Формулярът за записване и придружаващите го документи се изпращат до Организационния комитет на Конкурса САМО по електронна поща

А. ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА КАМЕРНА МУЗИКА
на e-mail: young_virtuosos@abv.bg
не по късно от ПОНЕДЕЛНИК, 26 МАРТ 2018.

Б. ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА КОМПОЗИЦИЯ
composition@yvcompetition.org
и
young_virtuosos@abv.bg
не по късно от ПОНЕДЕЛНИК, 1 ОКТОМВРИ 2018
Адрес на конкурса:
София 1000 ул. „Юрий Венелин” 10
e-mail: young_virtuosos@abv.bg
composition@yvcompetition.org
(за категория композиция)
www.yvcompetition.org

Формулярите за записване са достъпни на сайта на конкурса.

VII. Заключителни разпоредби
1. Всички права на записите от изпълненията на заключителния концерт на лауреатите са собственост единствено на Международен конкурс „Млади виртуози”.
2. Участието в конкурса означава признаване на правилата от настоящия регламент.
3. Единствено българският текст в този регламент е дефинитивен.


МЕЖДУНАРОДНО ЖУРИ Предстои обявяването на международното жури в категориите Камерна музика и Композиция