НАГРАДЕН ФОНД: Група I: 1-ва награда 750 ЛВ, 2-ра награда 500 ЛВ, 3-та награда 250 ЛВ, Група II:1st награда 1000 ЛВ,> 2-ра награда 800 ЛВ, 3-та награда 600 ЛВ, Група III:1-ва награда 3000 ЛВ, 2> 2-ра награда награда 2000 ЛВ, 3-та награда 1000 ЛВ, Група IV: 1-ва награда 5000 ЛВ, 2-ра награда 4000 ЛВ, 3-танаграда 3000 ЛВ, Специални Награди:Специална награда на Европейския съюз на младежките музикални конкурси - EMCY, за изключителни постижения.. Специална награда на Софийска филхармония за най-ярко представил се участник измежду носителите на първа награда – Концерт със Софийска Филхармония. Специална награда на Кантус Фирмус за най-ярко представил се български участник – Концерт със Младежкият оркестър на Classic FM.

ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС "МЛАДИ ВИРТУОЗИ 2017"

3.3. Формулярите за записване за специалности Цигулка, Виолончело, Флейта и Кларинет следва да бъдат придружени от следните документи:
- документ удостоверяващ възрастта на участника;
- две артистични снимки (.jpg, .png 800 x 500);
- кратка творческа биография на участника;
- банков документ за внесена Регистрационна такса в размер на 60 /шестдесет/ ЕВРО или Декларация за личен внос на таксата.

3.4.Заплащането на таксата за участие се извършва лично в касата на конкурса или по сметка:

Фондация „Млади виртуози“
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Адрес на банката: СОФИЯ, БУЛ. ЯНКО САКЪЗОВ 1
Банков код: UNCRBGSF
IBAN: BG23 UNCR 7000 1522 4504 49


3.5.Такса, внесена от не явил се кандидат, не се възстановява.

3.6.Всички кандидати, които ще платят Регистрационната такса лично в касата на конкурса следва да добавят към документите за записване Декларация образец 1

3.7.Закъсняла регистрация и липсващ документ за внесена регистрационна такса прави участието невалидно.

3.8.Кандидатите се уведомяват за допускане в конкурса и получават график на явяването по категории.

Изтегли Формуляр за записване на Тринадесети международен конкурс "Млади виртуози 20167" - Word

III. РЕПЕРТОАР

ЦИГУЛКА – СЪСТЕЗАНИЕ НА ИМЕТО НА ПРОФ. ГЕОРГИ БАДЕВ виж повече......

І група – до 11 години – родени след 1.01.2006
ІІ група – до 15 години – родени след 1.01.2002
ІІІ група – до 19 години – родени след 1.01.1998
ІV група – до 26 години – родени след 1.01.1991

ВИОЛОНЧЕЛО виж повече......

І група – до 11 години – родени след 1.01.2006
ІІ група – до 15 години – родени след 1.01.2002
ІІІ група – до 19 години – родени след 1.01.1998
ІV група – до 26 години – родени след 1.01.1991

ФЛЕЙТА виж повече......

ІІ група – до 15 години – родени след 1.01.2002
ІІІ група – до 19 години – родени след 1.01.1998
ІV група – до 26 години – родени след 1.01.1991

КЛАРИНЕТ – СЪСТЕЗАНИЕ НА ИМЕТО НА ПРОФ. САВА ДИМИТРОВ виж повече......

ІІ група – до 15 години – родени след 1.01.2002
ІІІ група – до 19 години – родени след 1.01.1998
ІV група – до 26 години – родени след 1.01.1991

IV. КОНКУРСНА ПРОГРАМА, ЖУРИ, НАГРАДИ
4. Работата на журито се организира по предварително представени написани правила, съставени от Организационния комитет в съответствие със Стандартите на Европейския съюз на младежките музикални конкурси – EMCY.
4.1. Редът за явяване на кандидатите се определя след теглене на жребий.
4.2. Участници, които пропуснат да се явят по определения ред, се дисквалифицират.
4.3. За всяка една категория се избира специално международно жури, съставено от именити музиканти.
4.3.1. Журито е съставено от признати експерти в съответната дисциплина, инструмент или група от инструменти включени в конкурса.
4.3.2. Журито на всяка една категория е съставено от минимум 5 члена.
4.3.3.. Поне 3-ма от членовете на журито следва да нямат ученици участници в конкурса.
4.3.4. Членовете на международното жури представляват различни институции от различни страни по света.
4.3.5. Членовете на журито вземат своите решения независимо един от друг с тайно гласуване.
4.3.6. Член на журито няма право да гласува за свои ученици или за участници с които е работил през последните 12 месеца.
4.3.7. Членовете на журито нямат право да обсъждат участниците преди приключването на тайното гласуване.
4.3.8 Гласуването се осъществява в писмен вид.
4.3.9 По време на туровете на конкурса участниците се оценяват по точкова система, от 1 до 25.
4.3.10. До следващ тур се допускат участниците, получили не по-малко от 18 точки (средна оценка).
4.3.11. До финален тур, в групи III и IV се допускат участници с минимум 20 точки.
4.4. Наградите се присъждат от журито на всяка категория, въз основа представянето на участниците по време на конкурса.
4.5. Решенията на журито са окончателни и неоспорими.
4.6. Във всички специалности на Конкурса се присъждат по три награди и лауреатски диплом.
4.7. Организационният комитет запазва правото си да включва допълнителни награди към всяка една категория, които се присъждат от журито на съответната категория.
4.8. Организационният комитет запазва правото си да включва специални награди към всяка категория или за целия конкурс, които се присъждат от учредителя им или от специално посочен от него/нея компетентен орган.

5.1. НАГРАДИ
НАГРАДЕН ФОНД

Група I

1-ва награда 750 ЛВ
2-ра награда 500 ЛВ
3-та награда 250 ЛВ.

Група II
1-ва награда 1000 ЛВ,
2-ра награда 800 ЛВ,
3-та награда 600 ЛВ.

Група III
1-ва награда 3000 ЛВ,
2-ра награда 2000 ЛВ,
3-та награда 1000 ЛВ.

Group IV
1-ва награда 5000 ЛВ,
2-ра награда 4000 ЛВ,
3-та награда 3000 ЛВ.

Специални награди:
Специална награда на Европейския съюз на младежките музикални конкурси - EMCY за изключителни постижения.

Специална награда на Софийска филхармония за най-ярко представил се участник измежду носителите на първа награда – Концерт със Софийска Филхармония.

Специална награда на Кантус Фирмус за най-ярко представил се български участник – Концерт със Младежкият оркестър на Classic FM.

V. НАСТАНЯВАНЕ
6.1.Организационният комитет осигурява резервация за хотел (70 лв. на ден) по предварителна заявка на участниците. 50% от дължимата сума за нощувки се внася с регистрационната такса. Банковите документи се прилагат към документите за записване.
Повече информация
За контакти: youngvirtuosos@danteatravel.com

VI. Формуляр за записване
7.1.Формулярът за записване и придружаващите го документи се изпращат до Организационния комитет на Конкурса САМО по електронна поща на E-mail: young_virtuosos@abv.bg не по късно от ПОНЕДЕЛНИК, 6 МАРТ 2017.

Адрес на конкурса:
София 1000 ул. “Юрий Венелин” 10,
Е-mail: young_virtuosos@abv.bg
www.yvcompetition.org

7.1.Формулярът за записване е достъпен на сайта на конкурс "Млади виртуози 2017"

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
8.1.Всички права на записите от изпълненията на заключителния концерт на лауреатите са собственост единствено на Международен конкурс “Млади виртуози”.
8.2.Участието в конкурса означава признаване на правилата от настоящия регламент.
8.3.Единствено българският текст в този регламент е дефинитивен.

Изтегли Формуляр за записване на Международен конкурс "Млади виртуози 2017" - Word


МЕЖДУНАРОДНО ЖУРИ ЦИГУЛКА: Проф. Захар Брон - Русия, Проф. Леонид Кербел - Белгия/Украйна, Проф. Светлин Русев - България, Проф. Дора Шварцберг - Австрия, Проф. Верка Стефанова - България; ВИОЛОНЧЕЛО: Проф. Ксавие Генапен - Франция, Проф. Ромен Гариу - France, Проф. Анатоли Кръстев - България, Проф. Стефан Попов - България, Проф. Троел Сване - Германия; ФЛЕЙТА: Проф. Бертен Д'Холандер - Белгия, Проф. Любиша Йованович - Сърбия, Проф. Луиза Село - Италия, Проф. Георги Спасов - България, Проф. Айля Улудере - Турция; КЛАРИНЕТ: Проф. Сава Димитров - България, Проф. Любиша Йованович - Сърбия, Проф. Ебру Мине Сонакин - Турция, Проф. Пиеро Винченти - Италия, Проф. Боби Йоцов - България