НАГРАДЕН ФОНД: КАМЕРНА МУЗИКА Група I: 1-ва награда 1500 ЛВ., 2-ра награда 1250 ЛВ., 3-та награда 1000 ЛВ., КАМЕРНА МУЗИКА Група II:1-ва награда 4000 ЛВ., 2-ра награда3000 ЛВ., 3-та награда 2000 ЛВ., КОМПОЗИЦИЯ:1-ва награда 4000 ЛВ., 2-ра награда 3000 ЛВ., 3-та награда 2000 ЛВ.,Специални награди:Специална награда на Европейския съюз на младежките музикални конкурси - EMCY, за изключителни постижения.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС "МЛАДИ ВИРТУОЗИ 2018"

III. Репертоар

Камерна музика
Група I – до 19 години – средна възраст на състава.
I тур
Концертна програма по избор на кандидатите с времетраене до 20 минути.
II тур
Концертна програма по избор на кандидатите с времетраене до 30 минути – с творби различни от представените на I тур.

Група II – до 31 години – средна възраст на състава.
I тур
Концертна програма по избор на кандидатите с времетраене до 30 минути
II тур
Концертна програма по избор на кандидатите с времетраене до 50 минути – с творби различни от представените на I тур.

Композиция
До 35 години – родени след 1.01.1983
Една или повече творби за солов инструмент или камерен ансамбъл до 5 души изпълнители написани в последните пет години.
Творбите следва да бъдат изпращани само в PDF формат на e-mail на секретариата на конкурса на адрес:
composition@yvcompetition.org
и
young_virtuosos@abv.bg
не по късно от ПОНЕДЕЛНИК 1 ОКТОМВРИ 2018 г.


МЕЖДУНАРОДНО ЖУРИ Предстои обявяването на международното жури в категориите Камерна музика и Композиция