МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „МЛАДИ ВИРТУОЗИ 2023 - ЛИДИЯ КУТЕВА”
посветен на 100-години от рождението на голямата
българска клавирна педагожка ЛИДИЯ КУТЕВА (1923-2004)


РЕГЛАМЕНТ

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Конкурсът е предназначен за млади изпълнители от всички националности, в специалност Пиано и възрастови групи, както е указано в т. 2 от Общите условия.
2. Конкурсът се провежда в следните възрастови групи:
І група – до 16 години – родени след 1.01.2007
ІІ група – до 21 години – родени след 1.01.2002

3. Международния конкурс по пиано „Млади виртуози“ 2023 г., посветен на 100-годишнината от рождението на голямата българска клавира педагожка Лидия Кутева, ще се проведе в периода от 03.06.2023 до 08.06.2023 година.

II. РЕГИСТРАЦИЯ
1.1. Регистрацията за конкурса се извършва само чрез Формуляр за записване. Формулярът и материалите за предварителната видео селекция се подават на е-mail: young_virtuosos@abv.bg, не по-късно от 20 ФЕВРУАРИ (понеделник) 2023 година.

1.2. Формулярите за конкурса са достъпни и на уеб сайта на Международeн конкурс „Млади виртуози 2023“, посветен на 100-годишнината от рождението на голямата българска педагожка Лидия Кутева.

2. Формулярите за записване следва да бъдат придружени от следните документи:

- документ, удостоверяващ възрастта на участника;
- две артистични снимки (jpg, .png 800x500);
- кратка творческа биография на участника;
- банков документ за внесена Регистрационна такса в размер на 100 /сто/ ЕВРО;
- материалите за Предварителната видео селекция се изпращат във формата на „скрит“ видеоклип, качен в платформата за аудио и видеосподеляне YouTube. Участниците могат да изпратят едно видео, включващо всички произведения, или отделно видео на всяко произведение. Видео записът трябва да е направен така, че да се виждат едновременно лицето и ръцете на пианиста през цялото време. Всяко произведение от видео записа трябва да е без прекъсване и без монтаж.

3.1. Заплащането на таксата за участие се извършва с банков превод по сметка:
Фондация „Млади виртуози“
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
София Паметник Левски
София, бул. „Янко Сакъзов“ 1
Вид на валутата: BGN
IBAN: BG23 UNCR 7000 1522 4504 49
Банков код: UNCRBGSF
Вид на валутата: USD
IBAN: BG45UNCR70001524679113
Банков код: UNCRBGSF

3.2. Такса, внесена от неявил се кандидат, НЕ се възстановява.

4. Закъсняла регистрация и липсващ документ за внесена регистрационна такса прави участието невалидно.

5. Всички Кандидати се уведомяват за това дали са допуснати или не до 1-ви март 2023 г., а тези които са допуснати до следващия тур на конкурса, получават график на явяването по категории.

III. РЕПЕРТОАР

IV. КОНКУРСНА ПРОГРАМА
1. Работата на журито се организира по предварително представени написани правила, съставени от Организационния комитет в съответствие със стандартите на Европейския съюз на младежките музикални конкурси – EMCY.

2.1. Редът за явяване на кандидатите се определя след теглене на жребий.
2.2. Участници, които пропуснат да се явят по определения ред, се дисквалифицират.

3.1. Журито е съставено от именити музиканти клавиристи.
3.2. Членовете на журито вземат своите решения независимо един от друг с тайно гласуване.
3.3. Член на журито няма право да гласува за свои ученици или за участници с които е работил през последните 12 месеца.
3.4. Членовете на журито нямат право да обсъждат участниците преди приключването на тайното гласуване.
3.5. Гласуването се осъществява в писмен вид.

4. По време на туровете на конкурса участниците се оценяват по точкова система от 1 до 25.

5.1. До представяне на живо в първа група се допускат 12 участника.
5.2. До първи тур във втора група се допускат 12 участника.
5.3. До полуфинал във втора група се допускат 8 участника.
5.4. До финален тур във втора група се допускат 3 участника.

6. Решенията на журито са окончателни и неоспорими.

7.1. Във всяка група се присъждат по три награди и лауреатски диплом.
7.2. Организационният комитет запазва правото си да включва специални награди към всяка група.

V. ЖУРИ
Павлина Доковска – България/САЩ –
Владимир Валяревич – Сърбия/САЩ
Илия Чернаев – България
Дан Уен Уей-Китай
Катаржина Попова-Зидрон – Полша
Хи Сунг Йо – Южна Корея

VI. ЖУРИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ВИДЕО СЕЛЕКЦИЯ
Георги Арнаудов – България
Анна Стойчева – България/САЩ
Милка Митева – България

VII.НАГРАДЕН ФОНД
1. Първа възрастова група

1-ва награда - 4 000 лв.;
2-ра награда - 3 000 лв.;
3-та награда - 2 000 лв.;

2. Втора възрастова група
1-ва награда - 10 000 лв.;
2-ра награда - 8 000 лв.;
3-та награда - 6 000 лв.;

VII. НАСТАНЯВАНЕ
1. Организационният комитет осигурява хотелско настаняване в двойни стаи, на цени започващи от 98 лв. на човек на ден. Пълен списък на хотелите ще бъде публикуван по-късно. 50% от стойността на хотелското настаняване се заплаща заедно с таксата за регистрация. Банковата разписка трябва да бъде приложена към документите за регистрация. (1 евро = 1,96 лв.).

За повече информация:
youngvirtuosos@danteatravel.com

VIII. ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ
1.1. Формулярът за записване и придружаващите го документи се изпращат до Организационния комитет на Конкурса САМО по е-mail:
young_virtuosos@abv.bg и YouTube,
не по-късно от 20 февруари (понеделник) 2023 г.


1.2. Формулярът за записване е достъпен на сайта на конкурсa „Млади виртуози 2023 – Лидия Кутева“.

2. Допълнителни контакти

Адрес на конкурса:
Международен конкурс
„Млади виртуози 2023 - Лидия Кутева“
ул. „Юрий Венелин“ 10
1000 София

За допълнителна информация:
e-mail: young_virtuosos@abv.bg
www.yvcompetition.org


IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Всички права на записите от изпълненията на Финалния тур са собственост единствено на Международен конкурс „Млади виртуози 2023 – Лидия Кутева“.
2. Участието в конкурса означава признаване на правилата от настоящия регламент.
3. Единствено българският текст в този регламент е дефинитивен.


МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „МЛАДИ ВИРТУОЗИ 2023 - ЛИДИЯ КУТЕВА” Международно жури: - Павлина Доковска – България/САЩ – председател, Владимир Валяревич – Сърбия/САЩ, Илия Чернаев – България, Дан Уен Уей-Китай, Катаржина Попова-Зидрон – Полша, Хи Сунг Йо – Южна Корея