НАГРАДЕН ФОНД: КАМЕРНА МУЗИКА Група I: 1-ва награда 1500 ЛВ., 2-ра награда 1250 ЛВ., 3-та награда 1000 ЛВ., КАМЕРНА МУЗИКА Група II:1-ва награда 4000 ЛВ., 2-ра награда3000 ЛВ., 3-та награда 2000 ЛВ., КОМПОЗИЦИЯ:1-ва награда 4000 ЛВ., 2-ра награда 3000 ЛВ., 3-та награда 2000 ЛВ.,Специални награди:Специална награда на Европейския съюз на младежките музикални конкурси - EMCY, за изключителни постижения.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС "МЛАДИ ВИРТУОЗИ 2018"

I. Общи условия

1. Конкурсът е предназначен за млади изпълнители и композитори от всички националности, в специалности и възрастови групи, както е указано в т.2 от Общи условия.

2. Конкурсът се провежда в следните възрастови групи и специалности:

2.1. Специалности:
Камерна музика и Композиция.

2.2. Възрастови групи:
Камерна музика
Група I – до 19 години (средна възраст на състава)
Група I – до 31 години (средна възраст на състава)

Композиция
До 35 години – родени след 1.01.1983

II. Общи условия

1. Регистрацията за конкурса се извършва само чрез Формуляр за записване. Формулярите трябва да пристигнат ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ не по късно от:

А. За специалността Kамерна музика – понеделник, 26 март 2018
Б. За специалността Kомпозиция – понеделник, 1 октомври 2018

2. Формулярите за конкурса са достъпни и на уеб сайта на Международeн конкурс „Млади виртуози 2018”.

3. Формулярите за записване за специалности Камерна музика и Композиция следва да бъдат придружени от следните документи:
За категория Камерна музика:
- документ удостоверяващ възрастта на участнците;
- две артистични снимки (.jpg 800 x 500);
- кратка творческа биография на участниците;
- банков документ за внесена Регистрационна такса в размер на:
а. 60 (шестдесет) ЕВРО за дуо или трио;
б. 100 (сто) ЕВРО за квартет или квинтет;
или Декларация за личен внос на таксата в касата на конкурса.

За категория Композиция:
- документ удостоверяващ възрастта на участника;
- две артистични снимки (.jpg 800 x 500);
- кратка творческа биография на участника;
- банков документ за внесена Регистрационна такса в размер на 30 (тридесет) ЕВРО за всяка представена творба;
- PDF файл на една или повече творби написани през последните пет години;


МЕЖДУНАРОДНО ЖУРИ Предстои обявяването на международното жури в категориите Камерна музика и Композиция